Създаване на мобилни приложения

Това ниво открива пред  бъдещите програмисти цял нов свят – този на мобилните технологии, като представя нагледно и надгражда идеята за блоково програмиране чрез създаване на полезни, приложими и интересни програми. През призмата на различни проекти децата се научават да прилагат логическото си мислене и вече придобитите знания на практика, докато създават мобилни приложения, които да са обвързани с реално предизвикателство и решават конкретна задача. По време на нивото малките програмисти заедно с преподавателя отново преминават през основополагащите концепции и стъпки при създаването на софтуер –  събития, цикли, променливи и условия и функции. Тези вече познати инструменти на блоковото програмиране са лесен начин за навлизане в света на разработването на мобилни приложения дори за деца без предишен опит. Използвайки платформата App Inventor, показваме на децата, че дори с "код на блокчета" е възможно да се конструират сложни мобилни приложения, които да се използват от хората по цял свят и по този начин да допринесат за подобряване на заобикалящата ги среда. Благодарение на разнообразието от инструменти и вградени елементи, които предоставя, технологията е изключително подходяща както за деца без предишен опит, така и за по-опитни малки програмисти. 

Сертификат

Certificates Mindhub

Участниците в курса получават сертификат за всяко завършено ниво.

Бонус точки

500 точки

Всеки завършен модул носи 100 точки на участниците, а цяло завършено ниво общо 500 точки.

Инструменти

mit-app-inventor

Някои от инструментите и средите използвани от участниците в нивото да създават проекти.

В сътрудничество с

Telerik Academy

Това ниво се осъществява по програмата и материалите на Училищна Телерик Академия.

Boards

Eдно ниво = 4 Mодула

Location

Един модул = 4 занятия

Time

Eдно занятие = 120 минути

Запиши се

100 ТОЧКИ

Модул 1 - Как да започнем с App Inventor?

Първият модул запознава малките програмисти със средата за разработка на App Inventor, нейните особености, характерен дизайн и елементи. Началото се поставя с базовите функционалности на App Inventor, а след това надграждаме с блокчета за медиа, звук, трансформиращи елементи на информация и начини за бърза комуникация с приложенията.

Теми

 1. Говори с App Inventor. Моите първи мобилни приложения. Събития
 2. Магически трик. Функции. Звуци
 3. Повикай ме! Игра с бутони. Невидими компоненти
 4. Преводач. Речено - написано. Текстови кубчета и етикети

100 ТОЧКИ

Модул 2 - Идеите зад една програма. Как да създадем реален проект?

В този модул децата успяват да си „представят“ последователността на кода и механизмите, по които работят компютърните програми, чрез средствата на визуализацията и менюто „Медиа“ на App Inventor. В последната тема се въвеждат понятието "глобална променлива" и идеята за условно конструиране като практически инструменти в процеса на програмиране.

Теми

 1. Магически трик. Списъци с данни и въвеждане на стойности
 2. Разтърси ме! Цветови модели
 3. Дъската на художника. Функции с параметри
 4. Цветовете играят. Променливи

100 ТОЧКИ

Модул 3 - Случайната реалност на кода. Кога, къде, какво?

В рамките на третия модул основният фокус e добавянето на повече „шкафчета за данни“, или променливи, и отговор на въпросите кога, как и къде се съхранява информация. В края на модула децата се запознават с концепцията за работа с база от данни и списъци от стойности – солидна основа за следващия етап от програмата.

Теми

 1. Уцели къртицата! Броячи на резултат и произволно движение на спрайт по екрана
 2. Камък - ножица - хартия. Условни конструкции
 3. Законите на физиката. Математика в действие. Логически оператори
 4. Космически кораби

100 ТОЧКИ

Модул 4 - Време за приложения

В рамките на последния модул от нивото се концентрираме върху разработката на по-детайлни и сложни проекти. На този етап от програмата децата вече умеят да изграждат алгоритми и свободно да използват функции. В третата тема изследваме начините за намиране и отстраняване на проблеми (бъгове), които биха попречили на приложението да работи правилно.

Теми

 1. Събери монетите. Сблъсъци и сензори за ориентация
 2. ФотоАп - камерa и слайдер
 3. Списък със задачи. База данни
 4. Следотърсачи. Грешки в кода