Светът на уеб програмирането

След като малките ни програмисти вече познават добре два езика за блоково програмиране е време да навлязат в света на интинското програмиране като плавно направят съпоставката с вече познатото. По време на нивото децата за първи път влизат в дълбочината на понятия като браузър и среда за програмиране и се запознават с характерните за уеб програмирането термини.Основният ни фокус по време на нивото е децата да се запознаят с технологиите на браузъра HTML и CSS и добиват истинско самочувствие. След завършването на това ниво малките програмисти имат всички необходими познания и умения, за да направят сами сайт по тема, която им е интересна. За постигане на по-добри резултати всички уроци в нивото са проектно-ориентиани. По този начин, чрез прилагане на наученото, децата затвърждават теоретичните си знания и поставят основите, които ще им бъдат необходими в бъдещото им развитие.

Сертификат

Certificates Mindhub

Участниците в курса получават сертификат за всяко завършено ниво.

Бонус точки

500 точки

Всеки завършен модул носи 100 точки на участниците, а цяло завършено ниво общо 500 точки.

Инструменти

css-html

Някои от инструментите и средите използвани от участниците в нивото да създават проекти.

В сътрудничество с

Telerik Academy

Това ниво се осъществява по програмата и материалите на Училищна Телерик Академия.

Boards

Eдно ниво = 4 Mодула

Location

Един модул = 4 занятия

Time

Eдно занятие = 120 минути

Запиши се

100 ТОЧКИ

Модул 1 - Да напишем първия си сайт!

В първия урок от този модул децата се запознават с понятията компютърна програма, програмиране, среда за програмиране и браузър, които ще бъдат използвани до края на нивото. В следващите три теми се въвеждат термините "таг" и "атрибут". Последната тема от модула е самостоятелна задача към малките програмисти, която включва всички изучени в модула компоненти.

Теми

 1. Въведение в света на програмирането
 2. Урок по анатомия: къде е мозъкът на HTML?
 3. Всеки сайт си има... картинки
 4. HTML е като да направиш сандвич!

100 ТОЧКИ

Модул 2 - Когато си художник...

По време на първите две теми от модула се продължава въвеждането на основните тагове и атрибути в HTML и децата създават базовата конструкция на сайта, по който ще работят до края на нивото. Втората половина от модула въвежда основите на CSS, както и базови познания за цветове, шрифтове и работа с изображения, които намират приложение в различни сфери.

Теми

 1. Всеки сайт си има... линкове
 2. Как го правят програмистите?
 3. История за приятелите HTML и CSS
 4. Всеки сайт си има... бутони

100 ТОЧКИ

Модул 3 - Вече можем като уеб-дизайнерите!

Първата тема на модула продължава въвеждането на основните тагове в HTML, като децата продължават проектите от предходния модул. По този начин имаме възможност по-бързо да влезем в дълбочина на стилизирането със CSS, както и да демонстрираме добрите практики при създаването на проект, който изисква организирането на повече от една папка или файл.

Теми

 1. Да се върнем в началото!
 2. Компютърът ни отговаря!
 3. Урок по биология: да разрежем HTML
 4. Да бъдем модерни – как се прави корица?

100 ТОЧКИ

Модул 4 - Оцветяване за напреднали

По време на модула малките програмисти завършват проекта, по който работим. В този напреднал стадий на нивото имаме възможност да покажем по-трудни концепции като сегментиране на документа, псевдоселектори и метаданни. В края на модула проектът, по който работим, придобива завършен вид, и децата имат възможност да демонстрират какво са научии, като го стилизират по тяхно желание.

Теми

 1. Можем ли да излъжем CSS?
 2. CSS е като конструктор!
 3. Ставаме аниматори
 4. Вече можем сами!