“Залата”, бул. Шипченски проход 63, София

  • Име на залата: “Залата”
  • Локация на залата: София, бул. Шипченски проход 63
  • Удобен транспорт: Трамвай № 20
  • Последна стартирана група: Няма налична
  • Старт на нова група: Няма налична

“Залата” е място за спорт и култура. Тя ви предлага най-разнообразни и интересни занимания, с които да се разтоварите от натовареното ежедневие, да заредите духа си и да изпитате възможносите на тялото си. Може да научите повече за “Залата” на: http://www.zalata.eu/about.

От Февруари 2016, за първи път в Залата започват образователни курсове.

MindHub започва да се провежда своите курсове по основи на програмирането за деца между 5 и 11 години още по-близо до вас на бул. Шипченски проход 63, в сградата на Завод Електроника, вход от вътрешния двор от страната на бул. Шипченски проход. Научете повече на: https://www.youtube.com/watch?v=llX34SejDTE&feature=youtu.be

Занятията в Залата се провеждат всяка седмица в предварително избрана група. Часовете и дните за провеждане на занимания са: Събота и Неделя от 8:00 до 19:00 ч., от Понеделник до Петък от 17:30 до 19:30 ч.

Продължителността на едно занятие е 120 мин. Работим в малки групи с деца на приблизителна възраст.

Удобен транспорт е Трамвай № 20, сп. “Завод “Електроника”.