Зала Борово, ул. Солун 62, офис 0, 1680, София

  • Име на залата: Зала Борово
  • Локация на залата: София, ул. Солун 62, офис 0, 1680
  • Удобен транспорт: Автобус 204, 102; Tрамвай 7
  • Последна стартирана група: Няма налична
  • Старт на нова група: Няма налична

MindHub стартира своите курсове по основи на програмирането за деца между 5 и 11 години Декември 2015 в кв.Борово.

На ул. Солун 62 се намира нашата първа зала, приела първите деца желаещи да изучават основи на програмирането.

Занятията в кв. Борово се провеждат всяка седмица в предварително избрана група. Часовете и дните за провеждане на занимания са: Събота и Неделя от 8:00 до 19:00 ч., от Понеделник до Петък от 17:30 до 19:30 ч.

Продължителността на едно занятие е 120 мин. Работим в малки групи с деца на приблизителна възраст.

Залата ни се намира на партерен етаж на жилищтна сграда, на едно ниво над магазините на улуцата. На прозореца има стикер “MindHub”.

Първата зала на MindHub се намира много близо до кръстовището на бул. България и бул. Гоце Делчев. Удобен транспорт са Автобуси 204 и 102, както и трамвай 7