Age 14-15

Всеки може да е програмист

Докато създават игра, мобилно приложение и собствена уеб страница, децата преминават през редица дигитални предизвикателства и учат чрез практиката.

Дата 02/12/2023 (Събота)
Продължителност 6 седмици
17:30 - 19:30 (2h)
Цена 149.00 лв
Зала MindHub - София Младост
Запиши се
Дата 02/12/2023 (Събота)
Продължителност 6 седмици
18:00 - 20:00 (2h)
Цена 130.00 лв
Зала MindHub - Варна Левски
Запиши се
Дата 03/12/2023 (Неделя)
Продължителност 6 седмици
17:30 - 19:30 (2h)
Цена 149.00 лв
Зала MindHub - София Младост
Запиши се
Дата 03/12/2023 (Неделя)
Продължителност 6 седмици
15:45 - 17:45 (2h)
Цена 130.00 лв
Зала MindHub - Варна Севастопол
Запиши се
Дата 03/12/2023 (Неделя)
Продължителност 6 седмици
18:00 - 20:00 (2h)
Цена 130.00 лв
Зала MindHub - Варна Левски
Запиши се

Информация за курса

Докато създават игра, мобилно приложение и собствена уеб страница, децата преминават през редица дигитални предизвикателства и учат чрез практиката.

Сертификат

Certificates Mindhub

Участниците в курса получават сертификат за всяко завършено ниво.

Бонус точки

500 точки

Всеки завършен модул носи 100 точки на участниците, а цяло завършено ниво общо 500 точки.

Инструменти

css-html scratch-logo mit-app-inventor microbit

Някои от инструментите и средите използвани от участниците в нивото да създават проекти.

В сътрудничество с

Telerik Academy

Това ниво се осъществява по програмата и материалите на Училищна Телерик Академия.

100 ТОЧКИ

Блокове от код

В уводната тема на модула децата се запознават с визуалното (блоковото) програмиране, разбират какво е среда за разработка, и създават първата си компютърна програма. Всяка следваща тема надгражда знанията на малките програмисти, които постепенно овладяват понятията събитие, условие и променлива и започват да пишат код за програмиране на хардуерни компоненти.

Теми

 1. Програма и алгоритъм. Кой нарежда на компютъра?
 2. Всеки код си има начало. Събития
 3. Внимание! Пътечки и завои в кода. Условия
 4. Пазители на скрити съкровища. Променливи

100 ТОЧКИ

Платки и програми

Първите две теми от модула провокират децата да приложат знанията по програмиране, създавайки един проект в две различни среди за разработка. Освен това малките програмисти се запознават с понятията цикъл и оператор, пишат първите си по-големи програми и задълбочават уменията си за програмиране на хардуерни компоненти.

Теми

 1. Торнадо в кода. Цикъл
 2. Властелините на кода. Условия, променливи и цикли
 3. Кой е по-по-най? Работа с оператори
 4. Хвани ме, ако можеш! Дебъгинг

100 ТОЧКИ

Създай игра. Програмирай... телефона си!

Всяка от първите две теми в модула е посветена на мащабен проект-игра, чрез който децата прилагат на практика придобитите до момента знания. Третата и четвъртата тема запознават малките програмисти със среда за програмиране на мобилни приложения, която бързо се превръща в забавно средство за развиване на логическото мислене.

Теми

 1. Създай игра! Основни концепции в програмирането на игри. Проект I
 2. Създай игра! Основни концепции в програмирането на игри. Проект II
 3. И телефоните обичат код. Събития и параметри в мобилните приложения
 4. Код по твой вкус. Функции

100 ТОЧКИ

Какъв е този браузър?

По време на този модул децата се запознават с езиците HTML и CSS, разглеждат основната структура на командите и термините "таг" и "атрибут". Още в първата тема от модула въвеждаме понятията браузър и среда за програмиране, като правим плавен преход от познатото, за да надградим наученото в предходните три модула.

Теми

 1. От празен прозорец до сайт
 2. Какъв език разбира компютърът?
 3. Флумастерите на CSS
 4. Научихме толкова много!

Ментори