Age 8-9

Създаване на мобилни приложения

Това ниво открива пред бъдещите програмисти цял нов свят – този на мобилните технологии, като представя нагледно и надгражда идеята за блоково програмиране чрез създаване на полезни, приложими и интересни програми.

Курсът е наличен в офисите ни:
Дата 02/12/2023 (Събота)
Продължителност 6 седмици
16:00 - 18:00 (2h)
Цена 140.00 лв
Зала MindHub - София Люлин
Запиши се

Информация за курса

Това ниво открива пред бъдещите програмисти цял нов свят – този на мобилните технологии, като представя нагледно и надгражда идеята за блоково програмиране чрез създаване на полезни, приложими и интересни програми.

Сертификат

Certificates Mindhub

Участниците в курса получават сертификат за всяко завършено ниво.

Бонус точки

500 точки

Всеки завършен модул носи 100 точки на участниците, а цяло завършено ниво общо 500 точки.

Инструменти

mit-app-inventor

Някои от инструментите и средите използвани от участниците в нивото да създават проекти.

В сътрудничество с

Telerik Academy

Това ниво се осъществява по програмата и материалите на Училищна Телерик Академия.

100 ТОЧКИ

Как да започнем с App Inventor?

Първият модул запознава малките програмисти със средата за разработка на App Inventor, нейните особености, характерен дизайн и елементи. Началото се поставя с базовите функционалности на App Inventor, а след това надграждаме с блокчета за медиа, звук, трансформиращи елементи на информация и начини за бърза комуникация с приложенията.

Теми

 1. Говори с App Inventor. Моите първи мобилни приложения. Събития
 2. Магически трик. Функции. Звуци
 3. Повикай ме! Игра с бутони. Невидими компоненти
 4. Преводач. Речено - написано. Текстови кубчета и етикети

100 ТОЧКИ

Идеите зад една програма. Как да създадем реален проект?

В този модул децата успяват да си „представят“ последователността на кода и механизмите, по които работят компютърните програми, чрез средствата на визуализацията и менюто „Медиа“ на App Inventor. В последната тема се въвеждат понятието "глобална променлива" и идеята за условно конструиране като практически инструменти в процеса на програмиране.

Теми

 1. Магически трик. Списъци с данни и въвеждане на стойности
 2. Разтърси ме! Цветови модели
 3. Дъската на художника. Функции с параметри
 4. Цветовете играят. Променливи

100 ТОЧКИ

Случайната реалност на кода. Кога, къде, какво?

В рамките на третия модул основният фокус e добавянето на повече „шкафчета за данни“, или променливи, и отговор на въпросите кога, как и къде се съхранява информация. В края на модула децата се запознават с концепцията за работа с база от данни и списъци от стойности – солидна основа за следващия етап от програмата.

Теми

 1. Уцели къртицата! Броячи на резултат и произволно движение на спрайт по екрана
 2. Камък - ножица - хартия. Условни конструкции
 3. Законите на физиката. Математика в действие. Логически оператори
 4. Космически кораби

100 ТОЧКИ

Време за приложения

В рамките на последния модул от нивото се концентрираме върху разработката на по-детайлни и сложни проекти. На този етап от програмата децата вече умеят да изграждат алгоритми и свободно да използват функции. В третата тема изследваме начините за намиране и отстраняване на проблеми (бъгове), които биха попречили на приложението да работи правилно.

Теми

 1. Събери монетите. Сблъсъци и сензори за ориентация
 2. ФотоАп - камерa и слайдер
 3. Списък със задачи. База данни
 4. Следотърсачи. Грешки в кода

Ментори