Age 10-11

Roblox програмиране за начинаещи

Roblox програмиране за начинаещи

Курсът е наличен в центровете ни:
Дата 21/11/2020 (Събота)
Продължителност 17:00 - 19:00 (2h)
Цена 120.00 bgn
Зала MindHub - София Борово
Запиши се
Дата 29/11/2020 (Неделя)
Продължителност 14:00 - 16:00 (2h)
Цена 120.00 bgn
Зала MindHub - София Люлин
Запиши се

Информация за курса

Roblox програмиране за начинаещи

Сертификат

Certificates Mindhub

Участниците в курса получават сертификат за всяко завършено ниво.

Бонус точки

500 точки

Всеки завършен модул носи 100 точки на участниците, а цяло завършено ниво общо 500 точки.

Инструменти

wonder scratch-logo hopscotch microbit

Някои от инструментите и средите използвани от участниците в нивото да създават проекти.

100 ТОЧКИ

Основни понятия разработване на Roblox игри

В този модул децата ще се запознаят със средата за програмиране на Roblox игри. Ще запознаем децата как да създават свои елементи в играта, за да може да създаваме свои интересни игри.

Теми

 1. Какво е Roblox Studio? Запознаване с програмната среда
 2. Създай свой свят
 3. Създай различни форми
 4. Изготвяне на проект - Модул 1

100 ТОЧКИ

Повтарящи се действия в Roblox Studio

В този модул ще се запознаем с една от основните концепции в програмирането - циклични конструкции. Ще запознаем децата с програмния език Lua, чрез който се програмират Roblox игрите.

Теми

 1. Създаване на скрипт. Въвеждане на понятието променлива
 2. Въвеждане на понятието цикъл. Безкраен цикъл в Lua
 3. Цикъл с брояч и цикъл с цел в Lua
 4. Изготявяне на проект - Модул 2

100 ТОЧКИ

Разклоняване на програмата в Roblox Studio

В този модул ще запознаем децата с условните конструкции и как се разклонява нашата програма. Ще запознаем децата как в зависимост от условията се задейства различна част от кода на програмата ни.

Теми

 1. Какво е условие в Lua?
 2. Създаване на прости условия от вида if then
 3. Създаване на сложни условия от вида if then else
 4. Изготявяне на проект - Модул3

100 ТОЧКИ

Въвеждане на функции и събития в Roblox Studio

В този модул ще запознаем децата с функциите в програмирането и как да извикаме тези функции с помощта на събитията. Ще преминем към създаване на по- сложни алгоритми в нашите Roblox игри.

Теми

 1. Какво е функция? Дефиниране на функции в Lua
 2. Какво е събитие? Извикване на функция чрез събитие
 3. Функции с параметри
 4. Изготявяне на проект - Модул 4

Ментори