Age 12-13

Програмирай с Javascript в Minecraft

В това ниво децата ще изследват концепции в компютърните науки чрез Microsoft MakeCode и Minecraft.

Курсът е наличен в офисите ни:
Дата 06/04/2023 (Четвъртък)
Продължителност 4 седмици
18:30 - 20:30 (2h)
Цена 140.00 лв
Зала MindHub - София Люлин
Запиши се

Информация за курса

В това ниво децата ще изследват концепции в компютърните науки чрез Microsoft MakeCode и Minecraft.

Сертификат

Certificates Mindhub

Участниците в курса получават сертификат за всяко завършено ниво.

Бонус точки

500 точки

Всеки завършен модул носи 100 точки на участниците, а цяло завършено ниво общо 500 точки.

Инструменти

wonder scratch-logo hopscotch microbit

Някои от инструментите и средите използвани от участниците в нивото да създават проекти.

100 ТОЧКИ

В Minecraft може да се програмира с JavaScript?

В този модул се запознаем с основните термини в JavaScript и как да ги приложим в платформата Minecraft Education Edition. Ще разберем как да създаваме различни събития, с които да контролираме времето, героите, агента и др участници в играта ни. Ще се запознаем с триизмерната координатна система, с помощта на която ще можем да се ориентираме значително бързо, за да се придвижваме. Няма как да се разминем и без променливи, за да може да направим нашата игра още по-интересна и забавна, а торнадото от цикли също ще присъства, защото ще искаме това забавление да се повторя многократно.

Теми

 1. Какво са събития и как се свързват с JavaScript
 2. Триизмерна координатна система
 3. Създаване на различни променливи
 4. Нека се завъртим с помощта на циклите

100 ТОЧКИ

Да започнем да строим с JavaScript

През този модул децата ще продължат да надграждат знанията си, като координатната система ще се използва вече и за задаване на конретни позиции, с които нашия агент да започне да построява различни типове сгради. Ще преминен и към по-сложните, но забавни вложени цикли, с които ще правим реалистични постройки. Няма как да учим и език за програмиране, като JavaScript и да не научим какво представляват, как се изпозлват и защо са важни условните оператори, а понятието функция и метод няма да останан ненаучени, защото са една неизменна част от програмирането. Децата с помощта на масивите в JavaScript ще направят невероятни колекции от обекти, с които да направят своя свят уникален.

Теми

 1. Може ли да се разминем без условни оператори
 2. Вложени условни оператори
 3. Функции и методи в JavaScript
 4. В JavaScript има и масиви?

100 ТОЧКИ

Всичко ли научихме в Minecraft?

През този модул децата ще затвърдят своите знания на JavaScript, като ще бъдат изправени пред това да решават различни по трудност задачи, за да може да затвърдят и усъвръшенстват своите умения. Ще се насърчава освен тяхното логическо мисле и творческо, като ще трябва да преминават през различни нива, с които да покажат освен знанията си, но и уменията си да направят различни по типове модели, с които да преминат към следващото ниво на предизвикателствата, като всяко следващо е още по-интересно и вълнуващо. Моментър, в който Minecraft бъде изграден изцяло през тяхната призма, разбиране и желания.

Теми

 1. Преговор на събития в JavaScript
 2. Преговор на цикли с условие
 3. Преговор на променливи
 4. Преговор на вложени цикли

100 ТОЧКИ

В Minecraft можем да направим всичко с помощта на JavaScript ?

През този модул децата ще се забавляват и едновременно с това ще видят колко е тънка границата между програмирането и математиката. Ще видят на практика как различни сметки могат да служат за изграждане на модели в любимата им игра Minecraft. Ще може успешно да си постоят часовник, с който да не губят представа за истинското време, а защо да не си направят и собствен средновековен или модерен квартал? Всичко това ще бъде реалност, макар и виртуална с помощта на JavaScript и Minecraft, а какво по-хубаво от това докато се забавляваш да научаваш изцяло нови езици, които да те усъвъшенстват? През този модул децата ще имат възможност да изградят и игра в играта, като си служат с всичко научено до този момент ( цикли, масиви, матрици, условни оператори, променливи, методи, функции и др.)

Теми

 1. Отброяване на времето преди изригване на вулкана
 2. Кралска дъга
 3. Квартал от къщи и небостъргачи
 4. Морски шах – финален проект

Ментори