Middle

8 - 9 Години
Ниво 1, Модул 1

MindHub - Група 91802

 • Дата

  09/02/2019 (Събота)

 • Продължителност

  11:30. - 13:30. (2ч) / 4 седмици

 • Локация

  Зала "MindHub - Metro City" - бул. Александър Малинов 51, Metro City, етаж 1 София

 • Цена

  120.00 bgn

В този модул децата ще научат, че компютрите могат да изпълняват само ясни и точни команди, подредени правилно и водещи до постигането на желания краен резултат.

 

Теми в Модул 1 (Ниво 1, Модул 1)

Основни понятия в блоковото програмиране
Тема 1

Какво са инструкция и програма? Приоритет на инструкции

В тази тема децата се запознават с основополагащата идея на програмирането - логическата последователност. Децата ще научат, че компютрите могат да изпълняват само точни и ясни команди подредени правилно и водещи до постигане на желания краен резултат. Ще разберат какво е приоритет на инструкциите. Децата записват последователностите от стъпки, които трябва да се изпълнят, за да придвижат своя герой от едно място на друго.  

Тема 2

Последователни действия при създаване на програма и работа с различни видове интерфейси

В дадената тема децата ще разберат защо е важно да подреждат командите си последователно, в правилен ред и ще получат повече информация относно различни видове интерфейси, създавайки инструкции. Тук те ще разберат разликата между блоково програмиране и инструкции със снимки (state machine).  Ще разберат повече и за операционните системи и тяхното значение.  

Тема 3

Запознаване с операторите и базова математика

Аритметичните действия са неизменна част от процеса на създаване на програми. Тук децата ще се запознаят с връзката между програмирането и ролята на математиката в него. Ще научат какво е координатна система и как се използват координати за позициониране на герои и обекти.  

Тема 4

Изготвяне на проект Middle 2

В тази тема децата правят преговор на наученото в модула и създават финален проект.

Ментори

: