Age 6-7

6 - 7 Години
Ниво 0, Модул 4

MindHub Група 71917

 • Дата

  16/05/2020 (Събота)

 • Продължителност

  17:30. - 19:30. (2h) / 8 седмици

 • Локация

  MindHub - Пловдив Център - бул. Марица 69, ет. 3 Пловдив

 • Цена

  110.00 bgn

Това е модула, в които децата се срещат за първи път със света на програмирането. В него децата се запознават с основополагащата идея на програмирането - логическата последователност.
В началото на този модул, децата ще научат повече за комютърната система и неините части - софтуер и хардуер. Тук децата ще научат какво е програма, какво са инструкции - как и защо се изпълняват последователно (приоритет на действията/комадите). 
Важно в този първи модул е децата да разберат, че компютрите и всички машини изпълняват само точни и ясни инструктии, подредени по приоритет, изпълнението на които води до постигане/решаване на поставена задача.
По време на обучението на децата ще бъдат представени различни среди за програмиране, децата ще имат възможност да работят с различни интерфейси на разнообразни приложения. Особена част в обучението на децата заема и програмирането на роботи. В този първи модул, децата ще имат възможност да направят своите първи програми за програмиране поведението на роботите Dash & Dot. Роботите позволяват на децата да подреждат инструкции/команди на таблет, да напишат програма, която се изпълнява незабавно и те виждат резултата от своята работа. Движението на роботите и изпълнението на различни команди/инструкции пред децата, ги поощрява да експериментират.
Тук децата ще напрарят и своята първа интерактивна анимация, чрез използването на Scratch Jr. 
В този модул ще запознаем децата с базови аритметични действия - събиране и изваждане, както и ще разберат какъв е приоритета на изпълнението им в програмата.

Теми в Модул (Ниво 0, Модул 4)

Запознайте се с програмирането! Фундаменти в програмирането и базови алгоритмични действия.
Тема 1

Инструкции (statements)

Тема 2

Приоритет на инструкциите. Базово алгоритмично мислене

Тема 3

Моята първа програма

Тема 4

Базова математика. Танграм и логически задачи

Тема 5

Оператори и приоритет на операторите. Ред на действие

Тема 6

Запознаване с променливи (variables)

Ментори