Senior

10 - 11 Години
Ниво 1, Модул 4

MindHub Група 71810

 • Дата

  08/06/2019 (Събота)

 • Продължителност

  15:00. - 17:00. (2ч) / 4 седмици

 • Локация

  Зала "MindHub - Пловдив" - бул. Марица 69, ет. 3 Пловдив

 • Цена

  110.00 bgn

В този модул децата ще се запознаят със същността и участието на условните конструкции в програмирането. Конструкции, които позволяват разклонявне на алгоритъма. Децата ще научат как с участието на условен оператор може да се задейства различна част от кода в зависимост от дефинираното условие. Децата ще разширят знанията си, наблюдавайки как едно условие може да включва в себе си друго.

 

Теми в Модул 4 (Ниво 1, Модул 4)

Разклоняване на програмата чрез приложение на условни конструкции
Тема 1

Дефиниране на условие. Тестване на условие. Видове условия

Дефиниране на условие. Тестване на условие. Видове условия

Тема 2

Комплексно условие. Работа с повече от едно условие

Комплексно условие. Работа с повече от едно условие

Тема 3

Условие в условие (Влагане на условия)

В тази тема децата ще надградят знанията си за условните конструкции. Ще съставят сложни програми, като оптимизират инструкциите в алгоритъма. Ще се запознаят с понятието вложено повторение, като част от програмата.

Тема 4

Алгоритъм с условия. Приоритет на инструкциите при работа с условия. Изготвяне на проект

Алгоритъм с условия. Приоритет на инструкциите при работа с условия. Изготвяне на проект

Ментори

: