Junior

6 - 7 Години
Ниво 2, Модул 1

MindHub Група 71808

 • Дата

  28/09/2019 (Събота)

 • Продължителност

  10:00. - 12:00. (2ч) / 4 седмици

 • Локация

  Зала "MindHub - Пловдив" - бул. Марица 69, ет. 3 Пловдив

 • Цена

  110.00 bgn

В този модул децата ще разширят своите знания за циклите, като усложнят програмите, които правят, включвайки вложени повторения. Ще разберат как на всяка итерация на външния цикъл съответства пълно завъртане на вътрешния, с включените в него инструкции.

Изучавайки цикли и условия в програмирането, децата конструират сложни алгоритми и ги прилагат върху роботи и герои в игрите. В този модул малките програмисти ще разширят своите знания като обединят наученото и го приложат в по-сложни програми. Съставяйки по-комплексни алгоритми, включващи в себе си различни видове цикли и условия, децата ще научат за приоритетните действия в една програма и как се отстраняват грешки в кода.

Теми в Модул 5 (Ниво 2, Модул 1)

Вложени повторения
Тема 1

Какво са итерация и безкраен цикъл

В тази тема децата ще разширят познанията си за цикличните конструкции. Ще придобият знания за понятието итерация. Тук е важно децата да разберат какво е завъртане на цикъла. Също така ще затвърдят своите знания за циклите в програмирането, създавайки различни програми. Това, с което те ще разширят познанията си, е запознаването с безкрайните цикли.

Тема 2

Смесване на видове цикли

След като децата се запознаят с различните видове цикли, те ще трябва да разберат, че в тялото на който и да е цикъл може да участват произволни команди, включително и други оператори за цикъл.

Тема 3

Приоритет и приложение на сложните повторения

В тази тема децата ще се научат да използват комплексни алгоритми.Ще се научат да използват сложни повторения в програмите си и да разбират кое повторение е с приоритет пред друго. Тук вниманието на децата ще бъде съсредоточено върху усвояването на знания за работа със сложни повторения в програмата. Създавайки алгоритъм, включващ повече от едно повторение, те ще научат що е приоритет на инструкциите в циклите и как могат да оптимизират програма.

Тема 4

Изготвяне на проект Junior 4/5

В тази тема децата правят преговор на наученото в модула и създават финален проект.

Ментори

: