Age 12-13

12 - 13 Години
Ниво 3, Модул 1

MindHub - Група 21920

 • Дата

  27/09/2020 (Неделя)

 • Продължителност

  17:30 - 19:30 (2h) / 4 седмици

 • Локация

  MindHub - Варна Левски - бул. Хр. Смирненски 237, ет 2, офис 11 Варна

 • Цена

  110.00 bgn

В първия урок от този модул децата се запознават с понятията компютърна програма, програмиране, среда за програмиране и браузър, които ще бъдат използвани до края на нивото. В следващите три теми се въвеждат термините "таг" и "атрибут". Последната тема от модула е самостоятелна задача към малките програмисти, която включва всички изучени в модула компоненти.

Теми в Модул 9 (Ниво 3, Модул 1)

Да напишем първия си сайт!
Тема 1

Въведение в света на програмирането

Тема 2

Урок по анатомия: къде е мозъкът на HTML?

Тема 3

Всеки сайт си има... картинки

Тема 4

HTML е като да направиш сандвич!

Ментори