Middle

8 - 9 Години
Ниво 1, Модул 4

MindHub-Група 181802

 • Дата

  17/08/2019 (Събота)

 • Продължителност

  14:30. - 16:30. (2ч) / 4 седмици

 • Локация

  Зала "MindHub - Борово" - ул. Солун 62, ет. 1 София

 • Цена

  120.00 bgn

В този модул децата ще се запознаят с понятието събитиe в програмирането. Участието му в алгоритъма ни позволява да включим различен вход в програмата, например за управление на героите в игри или роботите. Ще научим още как роботите могат да комуникират помежду си или със софтуерен герой.

 

Теми в Модул 4 (Ниво 1, Модул 4)

Въвеждане на събития в програмата
Тема 1

Какво е събитие?

В този модул децата ще се зпознаят със събитията в програмирането. В програмирането има действия, наречени събития, които предизвикват други действия в програмата. Събитието може да е предизвикано от потребителя с натискане на конкретен бутон, кликване на мишката или др. Може и да е резултат от изпълнението на самата програма.

Тема 2

"Хвърляне" и "хващане" на събития

Тук децата ще разширят знанията си като конструират различни програми, включващи в себе си конструкции, работещи със събития. Ще разберат как могат да изберат различен вход за задействане на набор от инструкции или част от програмата им.

Тема 3

Инициатори и консуматори

Въвеждането на понятията инициатор и консуматори ще разшири знанията на децата относно събитията в програмирането. В тази тема те освен, че ще се запознаят с основните понятия, те ще ги приложат в различни програми за постигане на желания резултат.

Тема 4

Изготвяне на проект Middle 7

В тази тема децата правят преговор на наученото в модула и създават финален проект.

Ментори

: