Senior

10 - 11 Години
Модул 1

MindHub - Група 1763

  • Дата

    27/01/2018 (Събота)

  • Времетраене

    14:30ч. - 16:30ч. (2ч) / 4 седмици

  • Локация

    Зала "MindHub - гр. Русе" - Ул. Борисова 17, ет. 3 Русе

В този модул децата ще се запознаят с фундаментите на програмирането използвайки визуален програмен език. Ще конструират програми, съдържащи набор от инструкции, с които ще контролират поведението на различни роботи. Ще работят с различни интерфейси за програмиране на герои и за създаване на игри.

Теми в Модул 1

Въведение в програмирането с визуален език
Тема 1

Какво е програма? Същност на блоковото програмиране

В тази тема децата ще научат какво е команда и как се създава алгоритъм. Той е обяснен като последователност от стъпки, чието изпълнение едозначно води до желан резултат. Ще направят своите първи алгоритми, чрез правилно подреждане на предварително дефинирани блокове код.

Тема 2

Запознаване с различни интерфейси за програмиране

В тази тема децата ще бъдат провокирани да използват знанията от предния урок в нова програмна среда, където логически ще трябва да разберат как да изпълнят поставена задача. Упражненията в тази тема са свързани с приложение на инструкции в различни софтуерни или хардуерни инструменти.

Тема 3

Инструкции. Приоритет на инструкции в програмата

В тази тема вниманието на децата ще бъде насочено към това как се изпълнява програмата им и коя инструкция след коя следва. Ще разберат защо е важно да подреждат командите си последователно, в правилен ред, както и какво е приоритет на инструкциите.

Тема 4

Базова математика и въвеждане на координатна система. Изготвяне на проект.

Аритметичните действия са неизменна част от процеса на създаване на програми. Тук децата ще се запознаят с връзката между програмирането и ролята на математиката в него. Ще научат какво е координатна система и как се използват координати за позициониране на герои и обекти.  Ще завърщат модула със създаване на своя първи проект.

Ментори