Senior

10 - 11 Години
Ниво 2, Модул 1

MindHub - Група 1760

 • Дата

  29/04/2018 (Неделя)

 • Времетраене

  16:30ч. - 18:30ч. (2ч) / 4 седмици

 • Локация

  Зала "MindHub - Велико Търново" - ул. Никола Габровски № 41 (бизнес сграда „Чех“), офис № 11, ет. 5 Велико Търново

 • Цена

  90.00 лв.

В този модул децата ще се запознаят със същността на операторите и тяхната структура. Ще изучават ролята им, а също и как да ги използват правилно за да обогатят програмите си. Ще се научат да конструират правилно алгоритъм с повече от един оператор.

 

Теми в Модул 5 (Ниво 2, Модул 1)

Въвеждане на операторите като част от програмата
Тема 1

Запознаване с опрераторите в програмата

Запознаване с опрераторите в програмата

Тема 2

Структура на оператори. Операнди

Структура на оператори. Операнди

Тема 3

Запознаване с видове оператори

Запознаване с видове оператори

Тема 4

Работа с повече от един оператор (“or” и “and”/”и” и “или”). Изготвяне на проект.

Работа с повече от един оператор (“or” и “and”/”и” и “или”). Изготвяне на проект. 

Ментори