Middle

8 - 9 Години
Модул 2

MindHub - Група 1757

 • Дата

  17/03/2018 (Събота)

 • Времетраене

  11:00ч. - 13:00ч. (2ч) / 4 седмици

 • Локация

  Зала "Пловдив" - бул. Христо Ботев 92, бизнес център Рилон, ет. 3. Пловдив

 • Цена

  99.00 лв.

В този модул децата ще научат, че компютрите могат да изпълняват само ясни и точни команди, подредени правилно и водещи до постигането на желания краен резултат.

 

Теми в Модул 2

Основни понятия в блоковото програмиране
Тема 1

Последователност на действията при създаване на програма

В тази тема децата записват последователностите от стъпки, които трябва да се изпълнят, за да придвижат своя герой от едно място на друго.  

Тема 2

Запознаване с операторите. Приложение на математически оператори

В тази тема децата ще се запознаят с операторите като важна част от програмирането. Ще получат повече информация относно математическите оператори, с които извършваме аритметични действия. Ще се сблъскат с понятието операнда.

Тема 3

Базова математика и въвеждане на координатна система

Аритметичните действия са неизменна част от процеса на създаване на програми. Тук децата ще се запознаят с връзката между програмирането и ролята на математиката в него. Ще научат какво е координатна система и как се използват координати за позициониране на герои и обекти.  

Тема 4

Изготвяне на проект Middle 2

В тази тема децата правят преговор на наученото в модула и създават финален проект.

Ментори