Middle

8 - 9 Години
Модул 1

MindHub - Група 1757

 • Дата

  10/02/2018 (Събота)

 • Времетраене

  11:00ч. - 13:00ч. (2ч) / 4 седмици

 • Локация

  Зала "Пловдив" - бул. Христо Ботев 92, бизнес център Рилон, ет. 3. Пловдив

 • Цена

  99.00 лв.

В този модул децата ще се запознаят с основополагащата идея на програмирането - логическата последователност. Ще разберат какво е програма, от какво се състои тя, как се дават инструкции и защо е важно те да са подредени стъпка по стъпка в правилен ред. Ще се запознаят с понятието алгоритъм. Ще разберат връзката между математиката и програмирането.

Теми в Модул 1

Първи стъпки в програмирането
Тема 1

Какво е програма

В тази тема децата се запознават с основополагащата идея на програмирането - логическата последователност. Децата ще научат, че компютрите могат да изпълняват само точни и ясни команди подредени правилно и водещи до постигане на желания краен резултат.

Тема 2

Инструкции. Приоритет на инструкции в програмата

В тази тема вниманието на децата ще бъде насочено към това как се изпълнява програмата им и коя инструкция след коя следва. Ще разберат защо е важно да подреждат командите си последователно, в правилен ред, както и какво е приоритет на инструкциите.

Тема 3

Работа с различни видове интерфейси

В дадената тема децата ще получат повече информация относно различни видове интерфейси, създавайки инструкции. Тук те ще разберат разликата между блоково програмиране и инструкции със снимки (state machine).  Ще разберат повече и за операционните системи и тяхното значение.    

Тема 4

Изготвяне на проект Middle 1

В тази тема децата правят преговор на наученото в модула и създават финален проект.

Ментори