Middle

8 - 9 Години
Ниво 1, Модул 2

MindHub Група 1753

 • Дата

  25/05/2018 (Петък)

 • Времетраене

  09:30ч. - 11:30ч. (2ч) / 4 седмици

 • Локация

  Зала "Борово" - ул. Солун 62, офис 0, 1680 София

 • Цена

  120.00 лв.

В този модул децата ще се запознаят с циклите - програмни конструкции, които спомагат многократното изпълнение на даден фрагмент от кода. Те позволяват да се повтаря дадена команда или поредица от команди определен брой пъти или докато се изпълни дадено предварително определено условие.

 

Теми в Модул 2 (Ниво 1, Модул 2)

Повтарящи се действия. Завъртане на цикъл
Тема 1

Какво е цикъл? Какво е итерация?

В тази тема децата ще научат разликата между последователни и повтарящи се действия в програмата. Понятието цикъл ще бъде обяснено с примери от ежедневието. Ще придобият знания за понятието итерация. Тук е важно децата да разберат какво е завъртане на цикъла.  

Тема 2

Безкрайни цикли в програмирането, цикли с броячи, повторение до определено действие

В тази раздел децата ще затвърдят своите познания за циклите в програмирането, създавайки различни програми. Ново за тях ще е  запознаването с безкрайните цикли - ще дадем примери от живота и ще обясним как работи така нареченият forever loop и защо той е незаменима част от прогрмирането. Децата ще разберат как циклите с броячи позволяват дадена команда/инструкция или поредица от инструкции  да се повтаря определен брой пъти. Освен това целта им ще бъде да разберат цикличната конструкция “Повтаряй докато”, която позволява повторението на инструкция или блок от инструкции докато се изпълни дадено предварително определено действие.

Тема 3

Вложени цикли и цикли с условия. Смесване на различни видове цикли

Децата ще се запознаят с понятието вложен цикъл (цикъл в цикъл). Те ще разберат, че в тялото на който и да е цикъл може да участват произволни команди, включително други оператори за цикъл. В този случай, със всяко завъртане на външния цикъл, завъртаме и вътрешния n на брой пъти! В тази тема децата също ще упражнят задаването на подходящи условия, за да достигнат желан резултат. В една програма могат да присъстват и двата вида цикли – Decision и Counter loops. Използвани заедно в програма, те улесняват компютъра в изпълнението й, както и нас в писането на дълги програми.

Тема 4

Изготвяне на проект Middle 3

В тази тема децата правят преговор на наученото в модула и създават финален проект.

Ментори