Junior

6 - 7 Години
Модул 1

MindHub Група 1753

 • Дата

  28/01/2018 (Неделя)

 • Времетраене

  09:30ч. - 11:30ч. (2ч) / 4 седмици

 • Локация

  Зала "Борово" - ул. Солун 62, офис 0, 1680 София

 • Цена

  110.00 лв.

В този модул децата ще се запознаят със света на програмирането. Ще разберат от какво се състои една програма, как прилагайки инструкции в среди за програмиране с различен интерфейс можем да контролираме поведението на роботите или героите в игрите.  

Теми в Модул 1

Въведение в програмирането
Тема 1

Какво е програма?

В тази тема децата се запознават с основополагащата идея на програмирането - логическата последователност. Децата ще научат, че компютрите могат да изпълняват само точни и ясни команди подредени правилно и водещи до постигане на желания краен резултат.

Тема 2

Инструкции (statements)

В тази тема децата се запознават с понятията инструкция или команда. Упражненията в тази тема са свързани с приложение на инструкции в различни инструменти.    

Тема 3

Работа с различни видове интерфейси

В дадената тема децата ще получат повече информация относно как да използват различни видове интерфейси, за да създават набор от инструкции и приликите и разликите между тях.  

Тема 4

Изготвяне на проект Junior 1

В тази тема децата правят преговор на наученото в модула и създават финален проект.

Ментори