Junior

6 - 7 Години
Модул 2

MindHub Група 1753

 • Дата

  04/03/2018 (Неделя)

 • Времетраене

  09:30ч. - 11:30ч. (2ч) / 4 седмици

 • Локация

  Зала "Борово" - ул. Солун 62, офис 0, 1680 София

 • Цена

  110.00 лв.

В този модул децата ще разберат как подреждането на инструкциите в логическа последователност ни позволява да съставяме програми от точни и ясни команди, които водят до постигането на желания резултат.

 

Теми в Модул 2

Основни понятия в програмирането с блокове
Тема 1

Приоритет на инструкции

Тук децата ще научат какво е алгоритъм. Той е обяснен като последователност от стъпки, чието изпълнение еднозначно води до желан резултат.

Тема 2

Последователни действия при създаване на програма

В тази тема децата записват последователностите от стъпки, които трябва да се изпълнят, за да придвижат своя герой от едно място на друго. Те прилагат наученото от темата за приоритет на инструкции в удобни за тях програмни среди. Базово се запознават и със понятието "събитие".  

Тема 3

Базова математика и логически задачи

Аритметичните действия са неизменна част от процеса на създаване на програми. Тук децата ще се запознаят с връзката между програмирането и ролята на математиката в него.  

Тема 4

Изготвяне на проект Junior 2

В тази тема децата правят преговор на наученото в модула и създават финален проект.

Ментори