Junior

6 - 7 Години
Модул 1

MindHub Група 1753

  • Дата

    28/01/2018 (Неделя)

  • Времетраене

    09:30ч. - 11:30ч. (2ч) / 4 седмици

  • Локация

    Зала "Борово" - ул. Солун 62, офис 0, 1680 София

В този модул децата ще се запознаят със света на програмирането. Ще разберат от какво се състои една програма, как прилагайки различни видове инструкции можем да контролираме поведението на роботите или героите в игрите.  

Теми в Модул 1

Въведение в програмирането
Тема 1

Какво е програма?

В тази тема децата се запознават с основополагащата идея на програмирането - логическата последователност. Децата ще научат, че компютрите могат да изпълняват само точни и ясни команди подредени правилно и водещи до постигане на желания краен резултат.

Тема 2

Инструкции (statements)

В тази тема децата се запознават с понятията инструкция или команда. Упражненията в тази тема са свързани с приложение на инструкции в различни инструменти.    

Тема 3

Работа с различни видове интерфейси.

В дадената тема децата ще получат повече информация относно как да използват различни видове интерфейси, за да създават набор от инструкции и приликите и разликите между тях.  

Тема 4

Изготвяне на проект

Упражненията в тази последна тема за модула помагат на децата да осъзнаят наученото досега и да се справят успешно със създаването на проект.  

Ментори