Senior

10 - 11 Години
Ниво 0, Модул 4

Интензивен курс MindHub Senior през пролетната ваканция - Група 1766

 • Дата

  03/04/2018 (Вторник)

 • Времетраене

  09:30ч. - 12:30ч. (3ч) / 1 седмица

 • Локация

  Зала "MindHub - гр. Русе" - Ул. Борисова 17, ет. 3 Русе

 • Цена

  90.00 лв.

Интензивният курс MindHub Senior предоставя възможност в рамките на няколко дни от пролетната ваканция децата да усвоят основни знания, свързани с фундаменти в програмирането.

Чрез този интензивен курс децата:

- ще се запознаят с фундаментите на програмирането използвайки визуален програмен език;

- ще конструират програми, съдържащи набор от инструкции, с които ще контролират поведението на различни роботи;

- ще работят с различни интерфейси за програмиране на герои и за създаване на игри.​​ 

Също така децата ще се запознаят с понятието "алгоритъм" и ще разберат връзката между математиката и програмирането.​

Интензивният курс е подходящ за деца, които не са посещавали курсовете на MindHub​ до момента.​

Интензивният курс е с обща продължителност от 9 астрономически часа, разпределени в три последователни дни:

- 03.04. 2018 г., от 09:30 - 12:30 ч.

- 04.04.2018 г., от 09:30 - 12:30 ч.

- 05.04.2018 г., от 09:30 - 12:30 ч.

След приключване на курса, децата ще имат възможност да продължат своето обучение в регулярните занятия на MindHub.

Теми в Модул (Ниво 0, Модул 4)

Интензивен курс MindHub Senior през пролетната ваканция
Тема 1

Какво е програма? Същност на блоковото програмиране. Инструкции. Приоритет на инструкции в програмата.

В тази тема децата ще научат какво е команда и как се създава алгоритъм. Той е обяснен като последователност от стъпки, чието изпълнение едозначно води до желан резултат. Ще направят своите първи алгоритми, чрез правилно подреждане на предварително дефинирани блокове код. Ще им бъде насочено вниманието към това как се изпълнява програмата им и коя инструкция след коя следва. Ще разберат защо е важно да подреждат командите си последователно, в правилен ред, както и какво е приоритет на инструкциите.

Тема 2

Инструкции. Приоритет на инструкции в програмата

В тази тема вниманието на децата ще бъде насочено към това как се изпълнява програмата им и коя инструкция след коя следва. Ще разберат защо е важно да подреждат командите си последователно, в правилен ред, както и какво е приоритет на инструкциите.

Тема 3

Запознаване с различни интерфейси за програмиране. Базова математика и въвеждане на координатна система.

В тази тема децата ще бъдат провокирани да използват знанията от предния урок в нова програмна среда, където логически ще трябва да разберат как да изпълнят поставена задача. Упражненията в тази тема са свързани с приложение на инструкции в различни софтуерни или хардуерни инструменти. Аритметичните действия са неизменна част от процеса на създаване на програми, затова в допълнение към тази тема децата ще се запознаят с връзката между програмирането и ролята на математиката в него. Ще научат какво е координатна система и как се използват координати за позициониране на герои и обекти.  Ще завърщат модула със създаване на своя първи проект.

Тема 4

"Хвърляне" и "хващане" на събития (комуникация между обекти). Инициатори. Консуматори. Изготвяне на проект

Тук децата ще разширят знанията си като конструират различни програми, включващи в себе си конструкции, работещи със събития. Ще разберат как могат да изберат различен вход за задействане на набор от инструкции или част от програмата им.   Въвеждането на понятията инициатор и консуматор ще разшири знанията на децата относно събитията в програмирането. В тази тема те освен, че ще се запознаят с основните понятия, те ще ги приложат в различни програми за постигане на желания резултат.    В допълнение към всичко останало децата правят преговор на наученото в модула и създават финален проект.  

Ментори