Senior

10 - 11 Години
Модул

Интензивен курс MindHub Senior през пролетната ваканция - Група 1766

 • Дата

  03/04/2018 (Вторник)

 • Времетраене

  09:30ч. - 12:30ч. (3ч) / 1 седмица

 • Локация

  Зала "MindHub - гр. Русе" - Ул. Борисова 17, ет. 3 Русе

 • Цена

  90.00 лв.

Интензивният курс MindHub Senior предоставя възможност в рамките на няколко дни от пролетната ваканция децата да усвоят основни знания, свързани с фундаменти в програмирането.

Чрез този интензивен курс децата:

- ще се запознаят с фундаментите на програмирането използвайки визуален програмен език;

- ще конструират програми, съдържащи набор от инструкции, с които ще контролират поведението на различни роботи;

- ще работят с различни интерфейси за програмиране на герои и за създаване на игри.​​ 

Също така децата ще се запознаят с понятието "алгоритъм" и ще разберат връзката между математиката и програмирането.​

Интензивният курс е подходящ за деца, които не са посещавали курсовете на MindHub​ до момента.​

Интензивният курс е с обща продължителност от 9 астрономически часа, разпределени в три последователни дни:

- 03.04. 2018 г., от 09:30 - 12:30 ч.

- 04.04.2018 г., от 09:30 - 12:30 ч.

- 05.04.2018 г., от 09:30 - 12:30 ч.

След приключване на курса, децата ще имат възможност да продължат своето обучение в регулярните занятия на MindHub.

Теми в Модул

Интензивен курс MindHub Senior през пролетната ваканция
Тема 1

Какво е програма? Същност на блоковото програмиране

В тази тема децата ще научат какво е команда и как се създава алгоритъм. Той е обяснен като последователност от стъпки, чието изпълнение едозначно води до желан резултат. Ще направят своите първи алгоритми, чрез правилно подреждане на предварително дефинирани блокове код.

Тема 2

Инструкции. Приоритет на инструкции в програмата

В тази тема вниманието на децата ще бъде насочено към това как се изпълнява програмата им и коя инструкция след коя следва. Ще разберат защо е важно да подреждат командите си последователно, в правилен ред, както и какво е приоритет на инструкциите.

Тема 3

Запознаване с различни интерфейси за програмиране

В тази тема децата ще бъдат провокирани да използват знанията от предния урок в нова програмна среда, където логически ще трябва да разберат как да изпълнят поставена задача. Упражненията в тази тема са свързани с приложение на инструкции в различни софтуерни или хардуерни инструменти.

Тема 4

Базова математика и въвеждане на координатна система. Изготвяне на проект.

Аритметичните действия са неизменна част от процеса на създаване на програми. Тук децата ще се запознаят с връзката между програмирането и ролята на математиката в него. Ще научат какво е координатна система и как се използват координати за позициониране на герои и обекти.  Ще завърщат модула със създаване на своя първи проект.

Ментори