hall

Свържете се с нас!

Свържете се с нас:

MindHub - Перник Изток (Перник)

0879980564

Транспорт

Актобуси 15, 16, 17, 20

Нова група:

През Август 2022 година курсовете ни по програмиране за деца и младежи от 6 до 18 години ще започнат да се провеждат в още един град в България - град Перник.

Залата ни се намира в източната част на града в най-големия жилищен квартал "Изток", срещу входа на ДКЦ III. Разположена е в непосредствено до XIII ОУ "Св.Св. Кирил и Методий". Помещението е светло, уютно и модерно обзаведено. Разположено е в новопостроена сграда, с възможност за паркиране.


Обученията се провеждат в малки групи, в следните дни и часове: Събота и Неделя от 9:30 до 17:30 ч. и през делнични дни от 16:30 до 18:30.


Продължителността на едно занятие е 120 мин. при спазване на всички здравни, безопасни и противоепидемични мерки.

Нашата мисия е да работим в посока събуждане на интереса на децата към технологиите, за придобиване на дигитални умения и компетенции, логическо, аналитично, творческо и критическо мислене, необходими им за усвояване на училищния материал както и за тяхната бъдеща професионална реализация.

Age 6-7

Моите първи стъпки във визуалното програмиране

Начален курс

Малчуганите се запознават с понятията програма, инструкция, приоритет, среда за програмиране, също така и какво е алгоритъм. Всичко това научават, програмирайки поведението на роботи и създавайки интересни анимации.

MindHub - Перник Изток
Age 8-9

Първата ми среща с блоковото програмиране

Начален курс

В това ниво децата на 8 и 9 години се запознават с повтарящите се действия и разклоняването на програмите, както и какво са събития, докато създават интересни игри в различни среди за програмиране.

MindHub - Перник Изток
Age 10-11

Програмирам с блокове и създавам игри

Начален курс

Това ниво цели да запознае децата с основни концепции от света на програмирането, както и да постави основите, върху които децата могат да стъпят, за да надграждат с допълнителни знания в следващите нива.

MindHub - Перник Изток