Home

ИГРА И ЗАБАВЛЕНИЕ

В нашите курсове по програмиране, децата учат основи на програмирането докато играят бордови игри, програмират поведението и изкуственията интелект на роботи, разработват свои игри или развиват виртуални светове (MineCraft)

ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ

Вашите деца развиват логическото и аналитичното си мислене (computational thinking), които след това използват за решаване на сложни проблеми.

ИЗРАСТВАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ

В MindHub развиваме не само фундаменталните знания на вашите деца по програмиране, но и начина им на мислене! А мисълта е в основата на успеха за всяко дете!

Предстоящо събитие


Стартираме нови групи в направленията Junior и Middle. Стартовите дати са 26, 27 и 28 Ноември. За повече информация или записване за Junior: https://event.gg/4579 Middle: https://event.gg/4586

Bitnami