Home

ИГРА И ЗАБАВЛЕНИЕ

Децата учат основи на програмирането докато играят бордови игри, програмират роботи, правят свои игри или развиват други.

ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ

При нас децата развиват логически и аналитични умения, които след това използват за решаване на сложни проблеми.

ИЗРАСТВАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ

Програмирането не е само знание, то е начин на мислене, а мисълта е в основата на успеха за всяко дете!

Предстоящо събитие


Стартираме нови групи в направленията MindHub Junior и MindHub Middle (подходящи за деца от 6 до 9 годишна възраст).

Запишете се за MindHub Junior
Запишете се за MindHub Middle

Bitnami